Zaznacz stronę

Regulamin sklepu internetowego agaways.pl

Sklep internetowy agaways.pl dostępny pod domeną internetową
https://agaways.pl/sklep, jest własnością:

Agnieszka Czajkowska AGAWAYS

 1. Anielin 1 lok. U7

05-800 Pruszków

NIP: 5342630422

REGON: 387608635 

e-mail: aga.czajkowska8@gmail.com

 

Definicje

Sprzedawca – jednoosobowa działalność gospodarcza Agnieszka Czajkowska AGAWAYS wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z numerem NIP 5342630422 oraz numerem
REGON 387608635 

Sklep internetowy agaways.pl – sklep internetowy prowadzony przez Agnieszka Czajkowska AGAWAYS, prowadzący sprzedaż Produktów za pomocą sieci internetowej, dostępny pod domeną internetową https://agaways.pl/sklep

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami posiada zdolność prawną dokonywania zakupów w sklepie internetowym agaways.pl

Produkty – rzeczy (różnego rodzaju wydruki autorskich grafik stworzonych przez Sprzedawcę) oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w sklepie internetowym agaways.pl

Zamówienie – oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

Koszyk – narzędzie sklepu internetowego agaways.pl, dzięki któremu Klient składa Zamówienie, określa ilość zamówionych towarów, adres, sposób dostawy, formę płatności oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, dane służące do wystawienia przez sklep internetowy agaways.pl faktury VAT

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.)

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna nabywająca Produkty w sklepie internetowym agaways.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego agaways.pl, w tym przede wszystkim zasady składania zamówień na oferowane w sklepie Produkty, sposoby uiszczenia przez Klienta należności za zamówione Produkty, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta Produktów, prawa i obowiązki Klienta oraz zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy, a także zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego agaways.pl jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych:
  • dostęp do sieci internet i przeglądarek internetowych typu: Google Chrome (wersja co najmniej 66.0. lub wyższa), Mozilla Firefox (wersja co najmniej 60.0. lub wyższa), Opera (wersja co najmniej 53.0. lub wyższa) z uruchomioną obsługą języka Java Script
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. Umowy są zawierane zgodnie z prawem polskim.
 5. Sklep internetowy agaways.pl dostępny jest wyłącznie w języku polskim, docelowo również w innych językach (w szczególności w języku angielskim).
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego agaways.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, rozsyłania spamu czy też prowadzenia na stronie sklepu internetowego agaways.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, niezgodnej z obowiązującym prawem etc.

 

Informacje o Produktach

 1. Informacje o Produktach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego agaways.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty oferowane w sklepie internetowym agaways.pl są nowe.
 3. Ceny Produktów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich (zł).
 4. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru przez Klienta miejsca dostawy, a także wartości oraz wielkości zamó Całkowity koszt Zamówienia jest widoczny w Koszyku przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz do wprowadzania akcji promocyjnych na czas i na warunkach określonych w odrębnych postanowieniach. Przy zawarciu przez strony umowy wiążąca jest cena Produktu wskazana na stronie sklepu internetowego agaways.pl w chwili złożenia przez Klienta Zamó

 

Warunki realizacji Zamówień

 1. Klient może złożyć Zamówienie na Produkty znajdujące się aktualnie w asortymencie sklepu internetowego agaways.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient składa Zamówienie przez dodanie wybranych produktów do Koszyka, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wybór sposobu dostawy Zamówienia oraz uiszczeniu płatności za Zamówienie zgodnie z ceną wyświetlaną w podsumowaniu Koszyka. Złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego Produktu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy drogą mailową potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informacje o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Produktu, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamó
 4. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty – realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie 5 dni roboczych na realizację Zamó Do podanego czasu nie wlicza się czasu dostawy.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu lub nieodebrania Produktu przez Klienta w wyznaczonym czasie z innych przyczyn, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Produktu. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.
 7. Organizowane przez sklep internetowy agaways.pl promocje na Produkty obejmują ograniczoną ilość Produktów i trwają przez określony czas. W związku z tym Zamówienia na Produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania Zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. Zasady promocji zostaną każdorazowo podane na stronie internetowej sklepu internetowego agaways.pl.
 8. W przypadku nieopłacenia zamówienia i braku możliwości skutecznego skontaktowania się z Klientem, sklep internetowy agaways.pl, po upływie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia, zastrzega sobie prawo do anulowania Zamó

 

Formy płatności i realizacja Zamówień

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  • płatność w systemie paynow – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.paynow.pl
  • płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy, Agnieszka Czajkowska AGAWAYS
   Numer rachunku: 14 1140 2004 0000 3302 8068 9931

            Numer rachunku IBAN: PL14 1140 2004 0000 3302 8068 9931

            Numer BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

 

 1. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT. Jeśli na dany Produkt potrzebna jest faktura VAT wystawiona na firmę, Zamawiający ma obowiązek podania danych firmy w formularzu zamówienia. W przypadku braku danych wystawiona zostanie faktura imienna.

 

 

Dostawa Produktu

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy, czyli Produktów, na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy, Produkty, odebrać.
 2. Dostawa Produktu odbywa się pod adres lub do paczkomatu InPost wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamó
 3. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy InPost (paczkomaty, przesyłki kurierskie).
 4. Dostawa Produktu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy Poczta Polska S.A. lub innego przewoźnika, jeśli dostawy do danego kraju nie są realizowane przez Pocztę Polską S.A.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego Produkty.
 6. Koszty dostawy za pośrednictwem poszczególnych przewoźników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przesyłka kurierska InPost: 14 zł
  • paczkomaty InPost: 11 zł
 7. W momencie nadania przesyłki z Produktami przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy InPost Zamawiający otrzymuję drogą mailową informację o nadaniu, skąd może śledzić stan przesyłki.
 8. Koszty dostawy za pośrednictwem poszczególnych przewoźników poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zależą od miejsca docelowego wysyłki, dodatkowych obwarowań finansowych dotyczących danego kraju oraz od całościowej wagi oraz rozmiaru paczki Produktami. W przypadku zamówienia Produktu z dostawą poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zobowiązany jest do zaznaczenia tej opcji dostawy w formularzu zamówienia. Wycena przesyłki na dany adres zostanie wysłana drogą mailową do Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 9. W momencie nadania przesyłki przez Sprzedawcę za pośrednictwem Poczta Polska S.A lub innego przewoźnika realizującego dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający otrzyma drogą mailową numer przesyłki umożliwiający śledzenie jej na stronie przewoźnika.
 10. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy, nie później niż w terminie 5 dni. Sprzedawca zapewnia nadanie przesyłek w stanie nieuszkodzonym, za ewentualne uszkodzenia odpowiada przewoźnik.

 

 

 

Warunki odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W tym celu musi wysłać informację do Sprzedawcy drogą mailową na adres czajkowska8@gmail.com lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej agaways.pl
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 4. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. W celu dokonania zwrotu Klient dokonuje zwrotu wybraną przez siebie metodą. Klientowi zwrócona zostanie należność za Produkt oraz koszty wysyłki Produktu do Klienta nie wyższe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy agaways.pl.
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń zwracanej przesyłki w trakcie transportu.
 7. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Produktu.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy agaways.pl) w ciągu kilku dni i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy;
 10. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne, niezwiązane z dodatkowymi kosztami, rozwiązanie. Zwrot płatności nie jest możliwy w formie gotówkowej.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy agaways.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Klient nieposiadający statusu Konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Produktu.
 3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty elektronicznej na adres: czajkowska8@gmail.com i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe do osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w reklamacji.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 7) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Dane Klientów mogą być przetwarzane również w postępowaniach dochodzenia i/lub obrony roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji umowy sprzedaży, a ich przetwarzanie następuje w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktu.
 4. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca;
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży.
 7. Przetwarzanie danych osobowych następuje w trakcie zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w przypadku zwrotu lub reklamacji zamówionych Produktów oraz w celu kontaktu z Klientem w przypadku trudności z realizacją Zamówienia.
 8. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji umowy sprzedaży Produktu. Przekazywane są firmom kurierskim dostarczającym Zamówienia oraz innym podmiotom, które współpracują ze Sprzedawcą, przykładowo dostawcom usług rachunkowo-księgowych, informatycznych itp.
 9. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  • nazwiska i imiona
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej e-mail
  • adres do wysyłki
 10. Klient zgodnie z RODO ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwia sprzedaż Produktu Klientowi.
 12. Sprzedawca chroni dane osobowe przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.
 13. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane zachować w poufności informacje, do których mają dostęp.

 

 

Zmiana regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym poinformuje w komunikacie wyświetlanym na stronie internetowej sklepu przez 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą zgodnie z dotychczasową treścią regulaminu.

 

Data wejścia w życie: grudzien 2020