Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Dbam o Waszą prywatność oraz przetwarzam Wasze dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych), dalej „RODO”. Z tego względu poniżej informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Agnieszka Czajkowska Agaways.

 

 1. Skąd pozyskuję Twoje dane?
  Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z mojego sklepu internetowego znajdującego się pod adresem agaways.pl/sklep  (dalej także „strona internetowa”). Więcej o zasadach działania sklepu internetowego możesz przeczytać wRegulaminie Sklepu.
 2. Kto jest administratorem Twoich danych?
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze współpracą w ramach zawartej umowy sprzedaży jest przedsiębiorca działający pod firmą Agnieszka Czajkowska Agaways posługujący się numerem NIP 5342630422 oraz numerem REGON:387608635
 3. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?
  Z Administratorem można się skontaktować się drogą mailową na adres czajkowska8@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonanie umowy zawartej ze Sprzedawcą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz związanych z zawartą umową, w szczególności obowiązków podatkowych, obsługa postępowań reklamacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • obsługa zapytań przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz mediów społecznościowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO)
  • analizy statystyczne prowadzone na wewnętrzne potrzeby oraz promocje towarów i usług, m.in. w zakresie dostosowania usług do potrzeb Klientów, analizy korzystania przez użytkowników ze strony internetowej oraz mediów społecznościowych
  • dochodzenie lub obrona roszczeń (jako uzasadniony interes administratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Komu mogę przekazywać dane osobowe?
  Twoje dane osobowe mogę przekazywać podmiotom współpracującym przy wykonaniu umów sprzedaży. W ramach prowadzonej działalności korzystam z usług innych podmiotów, w szczególności dostawców usług kurierskich, prawnych, informatycznych, pośredników płatności i innych. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz podmiotów, z którymi współpracuję. Każdorazowo następuje to na podstawie właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
  Określone dane są dla mnie niezbędne w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży (więcej o umowie sprzedaży znajdziesz tutaj link do Regulaminu). Podanie tych danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Prawa, które przysługują w związku z przetwarzaniem danych:
  Na podstawie przepisów prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

 

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych
 • prawo do sprostowania
 • prawo do usunięcia
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, masz także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Z jakich mediów społecznościowych korzystam?
  Korzystam z następujących mediów społecznościowych: Facebook, Instagram. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem mediów społecznościowych, Twoje dane są przetwarzane w celach utrzymania kontaktu lub odpowiedzi na zadane pytania (przykładowo, gdy na moich kanałach społecznościowych są udostępniane treści lub odpowiadam na komentarze zamieszczone na profilu). Dane przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych są przesyłane również do podmiotów oferujących wybrane usługi społeczeństwa informacyjnego. Podmioty te również wykorzystują Twoje dane i mogą zapisywać je na swoich serwerach. Oznacza to, że dane mogą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz że nie mamy wpływu, w jaki sposób te podmioty przetwarzają dane.
  Zasady przetwarzania danych przez te podmioty można jednak odnaleźć na ich stronach internetowych: dla produktów Facebooka (m.in. Facebook, Instagram, Messenger) LINK

 

Informacja o plikach Cookies
Strona internetowa www.agaways.pl wykorzystuje pliki Cookies. Należy przez to rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer, na którym znajduje się strona internetowa i zapisywane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Informacje zgromadzone na podstawie “ciasteczek” wykorzystuję w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
W każdej chwili możesz przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej. W każdej chwili też możesz wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez stronę internetową.